Цилиндрические
Код Описание
2A69P Наконечник цилиндрический с изолир.фланцем (розетка) 0,25-1,5 кв.мм (РШИ-М)
2A96P Наконечник цилиндрический с изолир.фланцем (вилка) 0,25-1,5 кв.мм (РШИ-П)
2B69P Наконечник цилиндрический с изолир.фланцем (розетка) 1,5-2,5 кв.мм (РШИ-М)
2B96P Наконечник цилиндрический с изолир.фланцем (вилка) 1,5-2,5 кв.мм (РШИ-П)
2C69P Наконечник цилиндрический с изолир.фланцем (розетка) 2,5-6 кв.мм (РШИ-М)
2C96P Наконечник цилиндрический с изолир.фланцем (вилка) 2,5-6 кв.мм (РШИ-П)
Брошюры
Сертификаты