Плоские, тип вилка
Код Описание
2A22P Наконечник плоский с изолир.фланцем (вилка) 0,25-1,5 кв.мм 6,3х0,8 мм (РПИ-П)
2A32P Наконечник плоский с изолир.фланцем (вилка) 0,25-1,5 кв.мм 4,8х0,8 мм (РПИ-П)
2B22P Наконечник плоский с изолир.фланцем (вилка) 1,5-2,5 кв.мм 6,3х0,8 мм (РПИ-П)
2B32P Наконечник плоский с изолир.фланцем (вилка) 1,5-2,5 кв.мм 4,8х0,8 мм (РПИ-П)
2C22P Наконечник плоский с изолир.фланцем (вилка) 2,5-6 кв.мм 6,3х0,8 мм (РПИ-П)
Брошюры
Сертификаты